• Smultronställen

    3. juni 2011

    Storegården 1, Lergered, Dannike 033 - 28 14 85, 0705-391485, 0705-381485 Ring och hör om vi är hemma. (Vi har alltid öppet när vi är hemma)

  • The third news

    6. juni 2012

Bilder

Gardinstångshållaregardinstångshållare.jpg

Enkla hållare för en gardinstång.

Handsmidda och linoljebrända.Designa gärna själv.

 

 

 

 

avdelare

 

Grenljusstake

Lite högre ljushållare så grenljuset står stadigt. Passar både 30 och 40mmljus.

Handsmidda och linoljebrända.grenljusstake.jpg

 

 

 

 

 

 

 

avdelare

 

Ljuskrona 4 ljusp_smideskrona1.jpg

Ljuskronan är handsmiddoch linoljebränd. Passar till 20 mm ljus.

 

 

 

 

 

avdelare

 

Grov kammarstakep_smidestakar1.jpg

Kallades förr för Nattastake. Man använde den när man skulle gå

upp på natten. 50 mm ljus passar.                            


 

 

 

 avdelare

Den höga stakenp_smidestakar2.jpg

Passar till 20 mm ljus. Den Höga ljusstaken är handsmidd och svartbränd

med linolja som man gjorde förr för att skydda järnet. Den finns i fyra olika

höjder men kan beställas i önskade höjder.

 

 

 

avdelare

 

Toarpskronanp_smidestakar3.jpg

Toarpskronan är en ljuskrona i allmogestil. Den skapades och tillverkades

under 1800-talets andra hälft av smeden Per Persson (1825-1909) i byn

Ammarp. Kronorna smyckades - ofta med kräpp-papper och äpplen - och

användes vid större högtider. Man vet inte exakt hur många ljuskronor som

tillverkades av Persson, men sex konstaterade originalkronor finns bevarade,

varav en på Borås Museum. Nytillverkade Toarpskronor har periodvis varit

mycket populära och fått stor spridning. Thomas Lindberg smider sin Toarpskrona med samma

teknik och svartbränning som gjordes på 1800 talet av Per Persson. Thomas säljer sin krona direkt

från smedjan men finns också på Borås museum till försäljning.

 

avdelare

 

Stumpastakenp_smidestakar4.jpg

En varmsmidd Stumpastake som du vrider upp allteftersom ljuset brinner. Det

blir bara en liten "vekebit" kvar när ljuset brunnit ut. Stumpastaken är

handsmidd och svartbränd med linolja som man gjorde förr för att skydda

järnet. Fanns redan på 1300-talet.

 

avdelare

 

Folkdansarep_smidestakar6.jpg

Varmsmidd ljusstake med 2 dansande par. Passar till 20 mm ljus.

Folkdansaren är handsmidd och svartbränd med linolja som man gjorde förr

för att skydda järnet

 

 

 

avdelare

 Tjur

Handsmiddoch linoljebränd.

p_smidetjur.jpg

 

 

 

 

 

 

avdelare

 

 

krokar.jpg

Krokar

Krokarna är handsmidda och svartbrända med linolja som man gjorde förr för

att skydda järnet. Finns i två olika storlekar men kan beställas i andra

storlekar. 

 

 

 avdelare

Älghornp_smidealghorn.jpg

Handsmitt och linoljebränt.

 

 

 

 

 

avdelare

julbock.jpg

Julbock

Handsmidd och linoljebränd. En adventsljustake med ett

bockahuvud på var sida.

 

 

 

 

 avdelare

Handsmidd Häst. P1040528

Detta är en handsmidd och linoljebränd häst.